Progesteron - vhodná doba ke krytí

Celková doba hárání se u feny pohybuje v průměru mezi 10-21 dny. Jelikož je však určení vhodné doby ke krytí v řadě případů obtížné, stanovuje se vhodná doba na základě stanovení koncentrace progesteronu v krvi chemiluminiscencí. Dle zjištěných hodnot je následně určen termín krytí nebo doporučen další termín odběru. Pokud jsou hodnoty progesteronu pod 2 ng/ml, následující vyšetření by mělo proběhnout za 3-5 dní. Při hodnotách 2-5 ng/ml opakování vyšetření nebo krytí za 2-4 dny. Hodnoty 5-8 ng/ml znamená krytí za 1-2 dny. Maximální hodnoty značící okamžité krytí u feny jsou 8-16 ng/ml. Progesteron  Fáze pohlavního cyklu  Doporučený termín krytí
 pod 2 ng/ml  proestrus  nutné opakované vyšetření za 3-5 dní
 2–3 ng/ml  den LH peaku  opakovat vyšetření či krytí za 3-4 dny
 3,1–4,5 ng/ml  období po LH peaku  krýt za 2-3 dny
 4,6–8 ng/ml  období po ovulaci  krýt za 1-2 dny
 8,1–16 ng/ml  ukončení fertilního období  krýt ihned

MVDr. Roman Vitásek - Určení termínu krytí u fen v závislosti na koncentraci progesteronu 

Wikipedia.org 


Mezi dalšími způsoby využívají chvatelé např. tyto, které více či méně přibližují dobu vhodnou ke krytí feny. Jedná se o stanovení na základě změn charakteru výtoku, kdy optimální doba nastává při přechodu krvavého na růžový. Další způsob je založen na svolnosti feny k páření, přičemž k samotnému aktu by pak mělo dojít za 3-4 dny. Další metodou stanovení je výpočet 10.-12. dne hárání. 

Za nejpřesnější metodu a metodu s největším využitím však můžeme považovat pouze stanovení hladin progesteronu v krevním séru. Z jeho koncetrace lze poté bezpečně zjistit nejen fázi těhotenství, ale i upřesnit optimální dobu ke krytí. Ostatní způsoby mohou být v různých případech velice zkreslené. 

V závislosti na vyšetření progesteronu lze pak stanovit úspěšnost zabřezlých fen na 80-90%. Navíc se předpokládá, že přesnější odhad doby ke krytí může zvýšit i počet mláďat ve vrhu.